Huurder worden

De woningen van het OCMW zijn geen sociale woningen.
Het grootste deel van zijn patrimonium is wel degelijk gelijkgesteld aan sociale woningen, want gebouwd of gerenoveerd met gewestelijke subsidies. De huren zullen daar dan gereglementeerd zijn en de inkomsten van het gezin geplafonneerd.

Maar een ander deel van de woningen richt zich tot gezinnen die beschikken over gemiddelde inkomens.   

Al deze gegevens dienen nagezien te worden met het oog op de toekenning van een woning. Deze toekenning hangt van de uitsluitende bevoegdheid af van de Raad van het OCMW van Brussel. De kandidaat-huurders dienen dus een kandidatuursdossier samen te stellen voor de toegang tot een woning, die ze zelf eerst zullen ge´dentificeerd hebben op de BRUDOMO site als beantwoordend aan hun middelen en wensen.  






 
FR | NL   

BruDomo op FacebookBezoek ons op Facebook