Hulp bij huisvesting

Heel verscheiden vormen van hulp (financiŽle, sociale, milieu) staan te uwer beschikking om toegang te krijgen tot een woning die beantwoordt aan uw middelen, aan uw wensen en projecten Ė of om het hoofd te bieden aan tijdelijke betalingsmoeilijkheden.

Ze vinden hun oorsprong bij initiatieven op het niveau van het Brussels gewest of de federale overheden.   

Ze kunnen overgenomen worden door verenigingen die u bijstaan bij uw formaliteiten.   

Ze zijn ook gecentraliseerd in de sociale diensten van het OCMW van Brussel.


 
FR | NL   

BruDomo op FacebookBezoek ons op Facebook