Het immobiliŽnbestand van het OCMW

Het Departement van de Eigendommen beheert de verhuring van alle onroerende goederen van het privť patrimonium van het OCMW, met uitzondering van de transit en inschakelingwoningen, waarvan het enkel instaat voor het technische onderhoud

De toekenning van deze transit en inschakelingwoningen, de maatschappelijke begeleiding van hun begunstigden, enz. is uitsluitend toevertrouwd aan de Dienst Huisvesting van het OCMW van Brussel .

Op het vlak van huisvesting is het verhuurbestand voornamelijk (maar niet uitsluitend) samengesteld uit woningen die gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek).

Het merendeel van deze woningen werd gebouwd of gerenoveerd door middel van subsidies, toegekend door de Stad Brussel en/of door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ofwel in het kader van de Wijkcontracten (Duurzaam sinds 2010), ofwel als ę afzonderlijke gebouwen Ľ.

Het toekennen van deze subsidies heeft tot gevolg dat de woningen gelijkgesteld worden aan sociale woningen. Ze zijn slechts toegankelijk voor gezinnen waarvan de inkomsten gelijk zijn aan de inkomsten voor toegang tot sociale woningen. De huren zijn hier geplafonneerd, overeenkomstig de bepalingen die eigen zijn aan ieder type van subsidie Ė en die volledig los staan van de regels die gelden voor de sociale woning. Twee derden van de woningen van het OCMW van Brussel zijn gesubsidieerde woningen.

De andere woningen die in huur gegeven worden, werden zonder subsidies gebouwd. Ze worden in huur gegeven aan gezinnen met gemiddeld inkomen en tegen prijzen die lager liggen dan de marktprijzen.

Bepaalde woningen (al dan niet gesubsidieerd) worden voorbehouden voor bejaarden. Het patrimonium omvat bovendien woningen die opgevat of ingericht werden om er mensen met een beperkte mobiliteit te onthalen.

Wat de rest van de in huur gegeven goederen betreft, gaat het voornamelijk om lokalen die bezet worden door handelaars, buurthuizen, verenigingen of ook nog gemeentelijke kinderkribbes .U kan ook kennismaken met het vastgoedparkvan
het OCMW via ons boek

"Architecturaal patrimonium in wording"Meer inlichtingen


 
FR | NL   

BruDomo op FacebookBezoek ons op Facebook