1.000 & 1.500 woningen

De Stad Brussel en het OCMW van Brussel hebben, in de loop van de legislatuur 2007-2012, de bouw gepland van 1000 nieuwe openbare woningen, voornamelijk in huur gegeven aan gezinnen met gemiddeld inkomen (want het gaat om producten zonder subsidiëring). De Stad en het OCMW realiseren er elk zowat 500.


Het Plan 1.000 Woningen

LHet merendeel van deze woningen werden gebouwd of zijn in afwerking in Laken en in Neder-over-Heembeek. Een minderheid is gelegen in de Vijfhoek, vanwege het feit dat beschikbare openbare terreinen voor nieuwbouw er eerder zeldzaam zijn.    

De Stad en het OCMW hebben hun ambities vertaald in een “Kwaliteitscharter”, waaraan de ontwerpers zich dienden te houden in het kader van het concept van de projecten: bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame wijken, hoge energieprestaties (passiefwoningen of woningen met laag energieverbruik), aanwezigheid van gemeenschappelijke voorzieningen, verscheidenheid van woningen en sociale mix, beperkte afmetingen met een minimum aan liften, keuzen van “ecolabel” materialen, enz .

Projecten :
 • De voormalige zeepziederijen Heymans (32 woningen)
 • Wijnpaleis / Merchie-Pčde (18 woningen)
 • Bruyn Noord (200 woningen)
 • Bruyn West (79 woningen)
 • Bruyn Oost (56 woningen)
 • Valk
 • Barchon – Timmerhoutkaai (7 woningen)
 • Kooplieden (5 woningen)
 • Evers (5 woningen)
 • Stefania – Clementina (18 woningen)
 • Medori (19 woningen)
 • Willemsplein (13 woningen)
 • Wilde Rozen (18 woningen)
 • Fineau (3 woningen)


Het Plan 1.500 Woningen 

Bovenop de realisatie van 1000 woningen middels bouw of zware renovatie, hebben de Stad Brussel (Grondregie) en het OCMW van Brussel een akkoord bereikt over de doelstelling om, van 2006 tot 2012, de werkzaamheden voor terug bewoonbaar maken van 1.500 woningen van hun patrimonium, te beëindigen.  

Van 2006 tot 2012 heeft het OCMW 284 woningen gerenoveerd in operaties die gesubsidieerd werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die betrekking hebben op zogenaamde “afzonderlijke” gebouwen. Daar komen nog bovenop de terug in verhuurbare staat stellen van 558 individuele woningen, verspreid over verschillende gebouwen, en die zullen aangepakt worden naargelang van de vervaldata van de huurovereenkomsten


 
FR | NL   

BruDomo op FacebookBezoek ons op Facebook